Print

Wai Lewa (Jose da Costa)

Title
Kabu Bee Bahu/Liana'in Wai Laha, Boile, Bahu
Image file

Related entries

Label / Notes Owner Date Modified
fotographia
P1000582.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 07-Dec-2010 11:04:14 28-Mar-2013
P1000589.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 07-Dec-2010 11:15:04 28-Mar-2013
P1000873.JPG
Kabu Bee Enrique
System Administrator 14-Dec-2010 12:10:52 28-Mar-2013
P1000874.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 14-Dec-2010 12:17:34 28-Mar-2013
P1030013.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 08-Feb-2012 11:48:23 28-Mar-2013
P1030046.JPG
Lisa Palmer
System Administrator 16-Feb-2012 11:30:04 28-Mar-2013
P1030061.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 16-Feb-2012 11:56:27 28-Mar-2013
P1030112.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 16-Feb-2012 13:03:05 28-Mar-2013
P1030144.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 16-Feb-2012 13:59:36 28-Mar-2013
P1030166.JPG
Wai Lewa (Jose da Costa)
System Administrator 16-Feb-2012 14:30:14 28-Mar-2013
video
Joao Lere (Tetum Summary)
Tetun Dili summary of story told in Waima'a by Liana'in Moses, Wani Uma
Lisa Palmer 24-Feb-2012 02-Jul-2015
Lisa Palmer 08-Feb-2012 26-Mar-2012