Print

Tetu Noko (Joao Graciano Simoens)

Title
Lia na'in Umo-Oli, Kotalale, Caisidu
Image file

Related entries

Label / Notes Owner Date Modified
fotographia
P1030019.JPG
Tetu Noko (Joao Graciano Simoens)
System Administrator 12-Feb-2012 15:20:56 28-Mar-2013
P1030020.JPG
Tetu Noko (Joao Graciano Simoens)
System Administrator 12-Feb-2012 15:21:05 28-Mar-2013
video
Lisa Palmer 22-Mar-2012 22-Mar-2012
Kotalale halai ba Caisidu (Tetum summary)
Tetum Dili summary of Waima'a
Lisa Palmer 22-Mar-2012 22-Mar-2012
Lisa Palmer 22-Mar-2012 03-Jul-2015
Lisa Palmer 22-Mar-2012 03-Jul-2015
Lisa Palmer 12-Feb-2012 06-Jun-2015
Wai Lia ho Kotalale (Tetum summary)
Tetum Dili summary of Waima'a
Lisa Palmer 12-Feb-2012 06-Jun-2015